• AKO VAM TREBA
  ANALIZA POSLOVNIH PROCESA?
  Pogledajte našu prezentaciju i javite nam se.
  Kreni sada!
 • AKO VAM TREBA
  REORGANIZACIJA POSLOVNIH PROCESA?
  Pogledajte našu prezenntaciju i javite nam se.
  Kreni sada!
 • AKO VAM TREBA
  PRIMENA IT U POSLOVNIM PROCESIMA?
  Pogledajte našu prezenntaciju i javite nam se.
  Kreni sada!

Naše usluge su brze povoljne kvalitetne na opšte zadovoljstvo naših klijenata.

Naši ljudi su obučeni da svaki kvar blagovremeno otkriju i da isti otklone u što kraćem roku. Pošto imamo veliki lager rezervnih delova i mogućnost da iste nabavimo u rekordnom vremenu i po povoljnoj ceni, brzina naših servisa je izuzetna.


Analiza
Reorganizacija
Primena IT
Optimizacija

ŽAŠTO JE POTREBNO ODRŽAVATI RAČUNAR?

Ukoliko se računar redovno održava i vrši pregled hardvera i softvera njegov radni vek može dosta da se produži, takođe održavanjem računara se smanjuje mogućnost da dodje do kvara čija bi popravka koštala više nego što vredi ceo računar.

Pregledom i održavanjem računara, što je najvažnije, otklanjate mogućnost gubitka podataka. U uslugu održavanja računara "Podrška i servis" uključuju i redovan backup svih Vama bitnih podataka.

Koje su prednosti usluge održavanja računara i mreža

Naši ljudi su obučeni da svaki kvar blagovremeno otkriju i da isti otklone u što kraćem roku. Pošto imamo veliki lager rezervnih delova i mogućnost da iste nabavimo u rekordnom vremenu i po povoljnoj ceni, brzina naših servisa je izuzetna.

Firme koje imaju čoveka koji je zadužen samo za servis i održavanje računara moraju da imaju veliki lager rezervnih delova, i moraju da plaćaju zaposlenog iako nekada nema posla po nekoliko nedelja. Nadoknada za naše usluge je dosta niža od iznosa mesečne plate jednog radnika, a svaku intervenciju obavljamo mnogo brže i kvalitetnije zbog većeg iskustava i lagera rezervnih delova.

Šta podrazumeva održavanje računara?

Održavanje računara i računarske mreže podrazumeva:

 • otklanjanje svih softverskih problema,
 • instalacija operativnog sistema po potrebi,
 • preventivni pregled računara u cilju otkrivanja kvara,
 • čišćenje prašine, podmazivanje i po potrebi menjanje rashladnih ventilatora računara što poboljšava rad računara i smanjuje mogucnost ozbiljnijeg kvara,
 • periodični test svih komponenti u računaru (RAM memorija, HDD, napajanje, CPU, matična ploča...),
 • u slučaju postojanja mreže pregled i popravka svih aktivnih i pasivnih komponenti mreže,
 • podešavanje računara za rad u mreži,
 • podešavanje antivirus zaštite na svim računarima,
 • omogućavanje pristupa internetu na svim računarima na kojima je to potrebno,
 • savetovanje o potrebnom servisu ili nadogradnji računara,
 • praćenje stanja potrošnog materijala (papira, tonera...)

O nama

Naši ljudi su obučeni da svaki kvar blagovremeno otkriju i da isti otklone u što kraćem roku. Pošto imamo veliki lager rezervnih delova i mogućnost da iste nabavimo u rekordnom vremenu i po povoljnoj ceni, brzina naših servisa je izuzetna.


Kontaktirajte nas na
(063) 8-124-363